ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่

ต้องการแสดงราคา
ขายคอนโดมิเนียม_อาคารชุด สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่

ค้นพบ 5 รายการ


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 61.34 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22.55 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22.55 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22.55 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22.55 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


คอนโดมิเนียม_อาคารชุดหลุดจำนอง คอนโดมิเนียม_อาคารชุดธนาคารยึด จังหวัดเชียงใหม่ เช็คคอนโดมิเนียม_อาคารชุดติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาคอนโดมิเนียม_อาคารชุดติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ขายคอนโดมิเนียม_อาคารชุดติดธนาคาร ประกาศขายคอนโดมิเนียม_อาคารชุดกรมบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ update tb_bank set total='1876', edate='2021-04-14 06:00:37' where bank_id='5' update tb_bank set total='466', edate='2021-04-14 06:00:37' where bank_id='6' update tb_bank set total='4503', edate='2021-04-14 06:00:37' where bank_id='1' update tb_bank set total='8812', edate='2021-04-14 06:00:37' where bank_id='3' update tb_bank set total='464', edate='2021-04-14 06:00:37' where bank_id='11' update tb_bank set total='978', edate='2021-04-14 06:00:38' where bank_id='8' update tb_bank set total='0', edate='2021-04-14 06:00:38' where bank_id='10' update tb_bank set total='12068', edate='2021-04-14 06:00:38' where bank_id='2' update tb_bank set total='2326', edate='2021-04-14 06:00:38' where bank_id='4'