ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายตึกแถว สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่
ขายตึกแถว สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่

ค้นพบ 9 รายการ


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-20.2
ที่ตั้ง : เวียง ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-13.2
ที่ตั้ง : แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-26
ที่ตั้ง : มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22.4 ไร่
ที่ตั้ง : สบแม่ข่า หางดง จังหวัดเชียงใหม่


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22.5 ไร่
ที่ตั้ง : สบแม่ข่า หางดง จังหวัดเชียงใหม่


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22.5 ไร่
ที่ตั้ง : สบแม่ข่า หางดง จังหวัดเชียงใหม่


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-16
ที่ตั้ง : บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-17.6
ที่ตั้ง : หนองหาร สันทราย เชียงใหม่


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-56.6 ไร่
ที่ตั้ง : ดอนแก้ว สารภี จังหวัดเชียงใหม่อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ตึกแถวหลุดจำนอง ตึกแถวธนาคารยึด จังหวัดเชียงใหม่ เช็คตึกแถวติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาตึกแถวติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ขายตึกแถวติดธนาคาร ประกาศขายตึกแถวกรมบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่