ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่

ต้องการแสดงราคา
ขายตึกแถว สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่

ค้นพบ 8 รายการ


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-13.2
ที่ตั้ง : ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-26
ที่ตั้ง : ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-16
ที่ตั้ง : ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-16
ที่ตั้ง : ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-18.2
ที่ตั้ง : ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-17.6
ที่ตั้ง : ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-20.2
ที่ตั้ง : ตำบลเวียง อำเภอฝาง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24
ที่ตั้ง : ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ตึกแถวหลุดจำนอง ตึกแถวธนาคารยึด จังหวัดเชียงใหม่ เช็คตึกแถวติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาตึกแถวติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ขายตึกแถวติดธนาคาร ประกาศขายตึกแถวกรมบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่