ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่

ขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่

ค้นพบ 12 รายการ


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-82.80
ที่ตั้ง : ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-74.80
ที่ตั้ง : สันทราย ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-11.00
ที่ตั้ง : บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-54.00
ที่ตั้ง : ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-97.00
ที่ตั้ง : ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-40.80
ที่ตั้ง : สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-78.00
ที่ตั้ง : สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-6.00
ที่ตั้ง : เวียง ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-88.90
ที่ตั้ง : สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-2-11.00
ที่ตั้ง : ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-0-71.00
ที่ตั้ง : เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-2-82.50
ที่ตั้ง : แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินว่างเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินว่างเปล่าธนาคารยึด จังหวัดเชียงใหม่ เช็คที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ขายที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินว่างเปล่ากรมบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่