ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่

ต้องการแสดงราคา
ขายที่ดิน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่

ค้นพบ 12 รายการ


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 174ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 154ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 488ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 270ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 44ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 237.9ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 247.8ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 142ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 259.5ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 259.5ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 218ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 423.1ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินหลุดจำนอง ที่ดินธนาคารยึด จังหวัดเชียงใหม่ เช็คที่ดินติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาที่ดินติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ขายที่ดินติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินกรมบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่