ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่

ขายที่ดิน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่

ค้นพบ 7 รายการ


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1 งาน 7 วา
ที่ตั้ง : สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1 งาน 2 วา
ที่ตั้ง : บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1 งาน 4 วา
ที่ตั้ง : บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1 งาน 11 วา
ที่ตั้ง : ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1 งาน 99.6 วา
ที่ตั้ง : ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4 ไร่ 2 งาน 99 วา
ที่ตั้ง : แม่สูน ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 88 วา
ที่ตั้ง : หนองตอง หางดง เชียงใหม่อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินหลุดจำนอง ที่ดินธนาคารยึด จังหวัดเชียงใหม่ เช็คที่ดินติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาที่ดินติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ขายที่ดินติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินกรมบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่