ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่

ขายอาคารสำนักงาน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่

ค้นพบ 6 รายการ


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-53.00
ที่ตั้ง : มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-35.30
ที่ตั้ง : หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-84.00
ที่ตั้ง : ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-0.00
ที่ตั้ง : เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-14.00
ที่ตั้ง : บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-12.00
ที่ตั้ง : สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารสำนักงานหลุดจำนอง อาคารสำนักงานธนาคารยึด จังหวัดเชียงใหม่ เช็คอาคารสำนักงานติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาอาคารสำนักงานติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ขายอาคารสำนักงานติดธนาคาร ประกาศขายอาคารสำนักงานกรมบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่