ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่

ขายเพิงอเนกประสงค์ สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่

ค้นพบ 7 รายการ


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-74.40
ที่ตั้ง : เวียง ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-67.00
ที่ตั้ง : ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-97.00
ที่ตั้ง : สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-21.00
ที่ตั้ง : หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22-0-0.00
ที่ตั้ง : บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-46.80
ที่ตั้ง : หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-1.00
ที่ตั้ง : ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


เพิงอเนกประสงค์หลุดจำนอง เพิงอเนกประสงค์ธนาคารยึด จังหวัดเชียงใหม่ เช็คเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ขายเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร ประกาศขายเพิงอเนกประสงค์กรมบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่