ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่

ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่

ค้นพบ 23 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-0.00
ที่ตั้ง : หางดง ฮอด เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-55.00
ที่ตั้ง : เวียง ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-41.00
ที่ตั้ง : แม่สูน ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-1.00
ที่ตั้ง : บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-21.30
ที่ตั้ง : แม่สูน ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-18.00
ที่ตั้ง : หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-7.00
ที่ตั้ง : สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-11.00
ที่ตั้ง : สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-96.00
ที่ตั้ง : ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-96.30
ที่ตั้ง : แม่คะ ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-20.00
ที่ตั้ง : บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-41.60
ที่ตั้ง : สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-14.60
ที่ตั้ง : บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-1-9.00
ที่ตั้ง : บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 11-2-80.30
ที่ตั้ง : ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-3-76.00
ที่ตั้ง : บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-1-42.00
ที่ตั้ง : สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-91.30
ที่ตั้ง : ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-67.08
ที่ตั้ง : ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-12.90
ที่ตั้ง : ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดเชียงใหม่ เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่