ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่
ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่

ค้นพบ 25 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-88.00
ที่ตั้ง : วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-13.00
ที่ตั้ง : วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-24.00
ที่ตั้ง : หางดง หางดง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-17
ที่ตั้ง : สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-0.00
ที่ตั้ง : หางดง ฮอด เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-41.00
ที่ตั้ง : แม่สูน ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-21.30
ที่ตั้ง : แม่สูน ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-18.00
ที่ตั้ง : หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-0-13.6
ที่ตั้ง : น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-96.00
ที่ตั้ง : ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-14.00
ที่ตั้ง : ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-32.00
ที่ตั้ง : ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-7.10
ที่ตั้ง : เวียง ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-52.80
ที่ตั้ง : ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-1-9.00
ที่ตั้ง : บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-1-99.00
ที่ตั้ง : ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-2-88
ที่ตั้ง : ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-3-76.00
ที่ตั้ง : บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-1-42.00
ที่ตั้ง : สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดเชียงใหม่ เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่