ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่
ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่

ค้นพบ 21 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-55.00
ที่ตั้ง : เวียง ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-41.00
ที่ตั้ง : แม่สูน ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-1.00
ที่ตั้ง : บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-21.30
ที่ตั้ง : แม่สูน ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-18.00
ที่ตั้ง : หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-96.00
ที่ตั้ง : ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-96.30
ที่ตั้ง : แม่คะ ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-7.10
ที่ตั้ง : เวียง ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-32.00
ที่ตั้ง : ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-1-9.00
ที่ตั้ง : บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-1-99.00
ที่ตั้ง : ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-0-1
ที่ตั้ง : ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-3-76.00
ที่ตั้ง : บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-1-42.00
ที่ตั้ง : สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-24.00
ที่ตั้ง : หางดง หางดง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-1-42.00
ที่ตั้ง : แม่สูน ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-2-8.00
ที่ตั้ง : มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-0-27.00
ที่ตั้ง : สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-3-17.00
ที่ตั้ง : ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่



อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดเชียงใหม่ เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดเชียงใหม่ ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่